STAŻE !!!! WAŻNA informacja


  1. 23.06.2017 15:07


Informacja dla uczniów którzy odbywają staż w okresie lipiec - sierpień !!!!!!!

Koordynatorem staży jest firma DAN- TUR Grodków .

W razie ewentualnych problemów proszę o kontakt z - panią  Damianą  GRZYBOWSKĄ - tel 502 139 089 .