Kierunki nauczaniaREKRUTACJA 2017/2018

 

opolskie.edu.com.pl

 

 


 

TECHNIKUM (dla absolwentów gimnazjów)

 

Technikum Mechaniczne
Technikum Elektryczne
Technikum Informatyczne
Technikum Handlowe
Technikum Hotelarskie
Technikum Obsługi Turystycznej
Technikum Technologii Żywności

 

 

SZKOŁA POLICEALNA (zaoczna dla absolwentów szkoły średniej)

 

Regulamin rekrutacji BHP

 

  • technik informatyk (4 semestry)
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)

 

Szkolny plan nauczania BHP