GIODOMOJE DANE – BEZPIECZNE DANE

W dniu 8.03.2017roku w ZSZ nr1 przy ulicy Słowiańskiej odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego ,, Moje dane – bezpieczne dane’’. Konkurs organizowany był pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Brzeskiego. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród mieszkańców powiatu brzeskiego, związanych z tematyka ochrony danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności.

W roku szkolnym 2016/2017 ZSZ nr 1 przystąpił do VII edycji edukacyjnego Ogólnopolskiego Programu Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Jest to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Przedsięwzięcie realizowane jest pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, a także Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ZSZ nr1 jako pierwsza szkoła w Brzegu, została zarejestrowana do tego programu w bieżącym roku szkolnym.

Jury konkursowe w składzie dyrektor szkoły, Pan Łukasz Denys, Pani Małgorzata Stanowska ze Starostwa Powiatowego w Brzegu, Pan Mirosław Czoppa współorganizator konkursu oraz Pani Teresa Chudzińska, koordynator szkolnego programy Twoje dane - Twoja sprawa nagrodziło wszystkich uczestników w pięciu kategoriach.

Przedszkola ; Baranowska Hania PP nr 3 I miejsce

Pasternak Emilia PP nr 3 II miejsce

Szkoły podstawowe;

Wojciechowska Zosia kl 2b SP nr 8 I miejsce

Bonar Amelia kl 2e SP nr6 II miejsce

Świtoń Kinga kl 2b SP nr 8 III miejce

Przyznane wyróżnienia;

Joanna Jamna kl 2a SP nr 8

Ola Kotwis kl 2b SP nr 8

Juli Genge kl 2c SP nr 8

Martyna Łotecka kl IV c SP nr 8

Szkoły gimnazjalne;

Alicja Barańska kl 3A PG nr 4 z OI - I miejsce

Szkoły ponadgimnazjalne;

Anna Świętczak KL 2H/F ZSZ nr1 I miejsce

Estera Pańczyszyn- Kl 3 TRS ZSB II miejsce

Marta Kociubi KL 2H/F ZSZ nr 1 III miejsce

Dorośli;

Danuta Rudnicka I miejsce

Karolina Baranowska WYRÓŻNIENIE

Aleksandra Rudnicka WYRÓZNIENIE

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty, Starostę Powiatu Brzeskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Brzegu oraz Bartling - Polska Sp. zo.o. Brzeg , PKS Brzeg, Restauracje,, Mario’’, Miary i Wagi Sp.j Osiedle- Skarbimierz , GPLS Optident s.c. Brzeg, Agencję ubezpieczeniową K. Szaszowskiej , Bank PKO Oddział w Brzegu oraz GIODO.

ZSZ nr 1 gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu oraz składa serdeczne podziękowania fundatorom nagród .

https://photos.google.com/share/AF1QipPzgTTxe6UkDFi6ffu7gTdLlj5zi0j_of8HQytzamI4MYuOGz10w6Lp9g-Jr8lOeQ?key=c3NqQkJ5N0ZUNkk4bE5kRVFkSnBRVllIQmlNYTFR 

 

Zapewnienie, że nasze dane są chronione, zaczyna się od nas. Aby nasze dane były bezpieczne, musimy działać ostrożnie i pamiętać o podstawowych technicznych środkach ostrożności.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do VII edycji edukacyjnego „Ogólnopolskiego Programu Twoje dane – Twoja sprawa’’. Skuteczna ochrona danych osobowych. Jest to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Przedsięwzięcie realizowane jest pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, a także Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych .

Miło nam jest poinformować, że ZSZ nr1 jako pierwsza szkoła w Brzegu, a jedna z dwóch szkół ponadgimnazjalnych na Opolszczyźnie, została zarejestrowana do tego programu w bieżącym roku szkolnym. Szkolnym koordynatorem programu została Pani Teresa Chudzińska.

 • Celem programu jest kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów, związanych z tematyka ochrony danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności.

 • Cele programu zgodne są z podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól. Ponadto program ten wpisuje sie w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez cale życie (2006/962/WE).

W ramach programu przeprowadzane są zajęcia związane z tematyka ochrony danych osobowych m.in. na lekcjach wychowawczych, informatyce, historii, wiedzy o społeczeństwie, języku angielskim, przedmiotach zawodowych.. Na lekcjach uczniowie mogą dowiedzieć sie m.in. o prawach, jakie im przysługują, jak bezpiecznie poruszać sie w Internecie, jak unikać zagrożeń związanych z udostępnianiem swoich danych w Internecie, czy tez uwrażliwić sie na poszanowanie praw innych osób.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.giodo.gov.pl/giododzieciom

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu – wskazówki GIODO

 •  Internet jest pamiętliwy! Zachowaj ostrożność w dzieleniu sie informacjami o sobie – cokolwiek napiszesz na swój temat lub na temat innych osób, usuniecie takiej informacji i wszystkich powielonych jej kopii z sieci Internet jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Bądź ostrożny w nawiązywaniu znajomości w sieci – tak jak w życiu – osoby, które poznajesz w sieci, mogą nie być tymi, za które sie podaja i wcale nie musza chcieć być Twoimi przyjaciółmi.

 • Zanim zdecydujesz sie zapisach do portalu społecznosciowego, zapoznaj sie z jego regulaminem sprawdź możliwość kontaktu z jego administratorem – jeśli informacje będa niepełne lub nie beda spełniały Twoich standardów prywatności, nie zapisuj sie!

 • Zastanów sie jakie informacje o sobie umieszczasz w sieci. Czy chciałbyś, aby te informacje były znane Twoim pracodawcom, nauczycielom, kontrahentom.?

 • Podczas rejestracji w portalu i w czasie późniejszego korzystania z niego, nie wpisuj swoich pełnych danych osobowych – wystarczy, ze wpiszesz tylko te, które pomogą Twoim faktycznym znajomym w łatwym odnalezieniu Ciebie.

 • Rejestrując sie w portalu staraj sie używać innych identyfikatorów i haseł, niż te, które wykorzystujesz do zwanych usług np. serwisu bańkowości internetowej.

 • Celem podniesienia Twojego bezpieczeństwa w portalu staraj sie używać bezpiecznych sahel i okresowo je zmieniaj. Bezpieczne hasło zbudujesz przy łącznym użyciu znaków grup marych i dutych liter, cyfr i znaków specjalnych. Unikaj haseł trywialnych takich jak: Twoje imię, imię psa, data urodzenia itp. Pamiętaj, ze hasło dzisiaj uważane za bezpieczne może nie być takim w przyszłości.

 • Publikując zdjęcia z własnym wizerunkiem lub z wizerunkami innych osób musisz mieć świadomość, ze znacznie ułatwiasz identyfikacje siebie i innych oraz możesz przekazać w ten sposób znacznie więcej informacji niż zdajesz sobie Sprewa.

 • Podajać w portalu społecznosciowym informacje o innej osobie oraz publikując jej zdjęcia, upewnij sie, ze ta osoba nie ma nic przeciwko takiej publikacji.

 • Pamiętaj, ze pomimo zachowania prywatności w portalu, Twoja anonimowość jest ograniczona i nie istnieje dla osób utrzymujących portal oraz dla organów wymiaru sprawiedliwości w sytuacji naruszenia prawa.

 • Nie zapominaj, ze nie tylko serwery portalu mogą o Tobie „cos wiedzieć” – z pewnością niektóre informacje na Twój temat mogą posiada osoby zarządzające serwerami pośredniczącymi w polaczeniu miedzy Toba a portalem.

 • Jeśli portal pozwala opcjonalnie korzystać z dodatkowych zabezpieczeń podnoszących jakość Twojej prywatności i poufności wykonywanych przez Ciebie działań, to nie wahaj sie ich używać.

 • Korzystaj z opcji umożliwiających ograniczenie kręgu osób, którym informacje o Tobie będą udostępniane.

 • Mając na uwadze zarówno swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych oraz funkcjonalność portalu, sam ustal zadowalający Ciebie poziom swojej prywatności.

(zródlo: http://www.giodo.gov.pl)

JAK CHRONIC DANE OSOBOWE W CZASIE WAKACJI?” – PORADNIK

 • BIURO PODRÓZY MOZE ZBIERAC TYLKO TE DANE, KTÓRE SA NIEZBEDNE DO ORGANIZACJI WCZASÓW

Korzystając z usług biur podróży, często proszeni jesteśmy o wypełnienie kwestionariuszy i podanie bardzo wielu dotyczących nas danych. Zanim je udostępnimy, warto zastanowić sie, czy organizator wyjazdu ma prawo je zbierać i czy ich podanie jest niezbędne, by skorzystać z usługi.

O ile zawieramy z biurem umowę to – w celu jej realizacji – ma ono prawo pozyskać nasze dane osobowe. Może, a nawet musi, nimi dysponować w celu organizacji tego wyjazdu (np. rezerwacji biletów na podróż, miejsca w hotelu czy kontaktowania sie z nami). Zatem, gdy posługiwanie sie dotyczącymi nas danymi jest konieczne do realizacji umowy, której jesteśmy strona lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, biuro ma prawo przetwarzać nasze dane.

WAZNE! – udostępniamy tylko informacje konieczne do skorzystania z usługi. Jeśli uznamy, ze prosi sie nas o zbyt wiele – mamy prawo zapytać jaka jest tego podstawa. W przypadku zamiaru wykorzystywania przez biuro danych w innym, niż realizacja umowy, celu – potrzebna jest nasza zgoda.

Biuro podróży powinno poinformować nas o celu i zakresie zbierania danych, adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, o prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania. Powinno także wskazać, komu dane te zostaną przekazane, o ile ma taki zamiar, o ile sie na to zgodzimy.

 • JAKIE DANE TRZEBA PODAC W OSROKU WCZASOWYM, NA CAMPINGU, W HOTELU.?

Gdy przyjeżdżamy do ośrodka wczasowego czy hotelu proszeni jesteśmy o podanie naszych danych. Czy musimy je udostępnić, a jeśli tak, to jakie?

Każda osoba, która przybywa np. do domu wczasowego, pensjonatu, hotelu, korzysta z pokoju gościnnego, schroniska, campingu czy pola biwakowego, jest obowiązana zameldować sie na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. Zameldowania dokonuje sie u kierownika zakładu lub upoważnionej przez niego osoby zaś przez zameldowanie rozumie sie przedstawienie dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości Dane, które Ogma być pozyskiwane w celu realizacji obowiązku meldunkowego to: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres miejsca pobytu stałego, data przybycia i zamierzony czas trwania pobytu, numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oznaczenie organu, który go wydal. A zatem każda osoba przy meldowaniu sie w hotelu ma obowiązek poda takie informacje.

 • RECEPCJONISCIE NIE WOLNO ZATRZYMAC NASZEGO DOKUMENTU TOZSAMOSCI

Często zdarza sie, ze recepcjonista proponuje nam byśmy poszli sie rozpakować i zostawili dokumenty, bo możemy odebrać je później, w dogodnym dla nas momencie. Takie praktyki sa jednak zakazane. Przepisy prawa wyraźnie wskazują, ze przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy jedynie przedstawić dowód osobisty lub – w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Sowo „przedstawić” wskazuje, ze recepcjonista ma jedynie prawo wglądu w dokument a nie jego zatrzymania. Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego stanowi wykroczenie.

WAZNE! – co do zasady, nie wolno zatrzymywał dokumentu tożsamości. Sytuacje wyjątkowe, odbiegające od tej zasady sa ściśle określone w przepisach prawa.

 • NIKT NIE MOZE ZADAC POZOSTAWIENIA DOWODU OSOBISTEGO W ZASTAW

Zatrzymywanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczony np. rower, sprzęt wodny, leżak czy audio przewodnik w muzeum jest również niezgodne z prawem i nie powinniśmy sie na to godzic.

Tymczasem usługodawcy zazwyczaj tłumaczą sie, ze to gwarantuje zwrot wypożyczonego sprzętu. Dodatkowo, zasłaniają sie nasza zgoda na zatrzymanie dowodu osobistego a my wiemy, ze ta zgoda byłą wymuszona.

GIODO rozumiejąc obawy związane z nieuczciwymi klientami, przypomina, ze takie postępowanie jest nieuprawnione. Wskazuje przy tym, ze dane potrzebne do identyfikacji osoby, której wypożycza sie jakąś rzecz wystarczy po prostu spisać. Informacje te beda pomocne przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń z tytułu jej nieoddania. Zadanie pozostawienia dowodu
w zastaw i tak nie uchroni przed nieuczciwymi klientami, bo dowód może być np. skradziony.

Co mówi twój pesel?

Każdy ma własny, niepowtarzalny. Posługujemy się nim, wypełniając różne formularze. Większość z nas nie ma jednak pojęcia, co kryją poszczególne cyfry

PESEL to skrót od słów Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Zawiera 11 cyfr, które pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie danej osoby. Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym symbolem jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną.

Zbudowany jest z następujących elementów:

Dla kogo numer PESEL?

Jest nadawany osobom przebywającym stale w Polsce, zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. A zatem mają go zarówno obywatele naszego kraju, jak też cudzoziemcy, którzy tu mieszkają.

Numer PESEL dostajesz automatycznie, gdy występujesz o pierwszy dowód osobisty. Często jednak zostaje nadany wcześniej – po rejestracji dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Aby tak się stało, trzeba pójść do urzędu gminy z dowodem osobistym, aktem urodzenia dziecka lub jego książeczką zdrowia.

Ciekawostki w kodowaniu numeru PESEL

 • Dwie pierwsze cyfry oznaczają ostatnie dwie cyfry w roku urodzenia. Dla przykładu osoba urodzona w roku 1966 ma w numerze PESEL 66mmddxxxxk.

 • Cyfra trzecia i czwarta oznaczają miesiąc urodzenia.

 • Ale jeśli dana osoba urodziła się przed rokiem 1900, ale po roku 1800 to do liczby miesiąca dodaje się 80. Dla przykładu: osoba urodzona 1 grudnia 1898 ma numer PESEL 989201xxxxk

 • Osoby urodzone w roku 2000 i później mają powiększony numer miesiąca o liczbę 20. Dla przykładu osoba urodzona 1 grudnia 2000 będzie miała numer PESEL 003201xxxxk

 • Cyfry piąta i szósta oznaczają dzień urodzenia.

 • W cyfrach siódmej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej zakodowany jest numer seryjny :-) danego osobnika.

 • W dziesiątej cyfrze PESEL zakodowana jest jednocześnie płeć osoby: nieparzysta oznacza mężczyznę, a parzysta kobietę. Ciekawostka: w wielu podobnych do PESELa numerów nadawanych w krajach europejskich nieparzysta cyfra oznacza mężczyznę a parzysta kobietę.

 • W jedenastej jest oczywiście słynna cyfra kontrolna.

 • Na razie brak danych do rozkodowania innych informacji tam zawartych. Nie wiadomo, na przykład, co decyduje czy dana kobieta jako kod płci dostanie 0, 2, 4, 6 czy 8.  . . . badania trwają :-)

Kiedy można zmienić PESEL?

Numer nadawany jest na całe życie. Można go zmienić tylko wyjątkowo:

 • gdy zachodzi konieczność sprostowania daty urodzenia w akcie urodzenia;

 • osoba zmieni płeć;

 • gdy sporządza się nowy akt urodzenia (np. przy adopcji).

Źródła: http://polki.pl/finanse_dokumenty_artykul,10018832.html

    http://wipos.p.lodz.pl/zylla/ut/pesel.html

 

Co na Twój temat wie Twój telefon komórkowy?

W związku z coraz większą popularnością aplikacji mobilnych wykorzystujących technologię geolokalizacji oraz wirtualnej rzeczywistości (jak np. Pokemon Go, HERE City Lens Corinth Micro Anatomy Augmented, dostępnych także w Polsce na urządzenia mobilne), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zachęca do ostrożnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń przenośnych.

Oto kilka wskazówek GIODO dotyczących bezpiecznego korzystania ze smartfonów:

 • Czytaj regulaminy i polityki prywatności. W pierwszej kolejności zalecamy wszystkim użytkownikom zapoznanie się z polityką prywatności takich aplikacji oraz wszelkimi udostępnianymi komunikatami, z których dowiedzieć się można, do jakich danych będzie miała dostęp konkretna aplikacja i w jakim celu będzie je wykorzystywać. W tym  zakresie szczególną uwagę zwracamy na postanowienia regulaminów dotyczące przekazywania za pośrednictwem aplikacji danych osobowych do państw trzecich.

 • Rozważnie korzystaj z nieznanych sieci bezprzewodowych Wi-fi. Należy także pamiętać, że niektóre z aplikacji mobilnych (ale także stron internetowych oraz sieci Wi-Fi) mogą podczas korzystania z nich gromadzić informacje o lokalizacji użytkowników. Sprawdź, jakie dane geolokalizacyjne są przesyłane przez aplikacje.

 • Ustal, jakie dane osobowe udostępniają zainstalowane aplikacje. Sprawdź w urządzeniu mobilnym zakładkę Prywatność i dowiedź się, jakie informacje o sobie udostępniasz. Z uwagi na szeroki zakres informacji gromadzonych na urządzeniu, jaki bardzo często wiąże się z użytkowaniem aplikacji, zachęcamy do refleksji, czy na pewno chcemy, by dana aplikacja miała uprawnieninia np. do SMS, fotografii, filmów, email, kontaktów, czatów itp.

 • Nie klikaj podejrzanych linków, nie przeglądaj podejrzanych stron. Stosuj tryb prywatny w przeglądaniu stron w celu minimalizacji gromadzonych na urządzeniu mobilnym informacji np. o lokalizacji, o odwiedzanych stronach itp.

 • Jeśli to możliwe, stosuj wbudowane w urządzeniu oprogramowanie umożliwiające uruchomienie trybu prywatnego w celu oddzielenia danych prywatnych od służbowych lub innych informacji.

 • Gry i aplikacje oparte na modelu tzw. rozszerzonej rzeczywistości mogą także rejestrować m.in. wizerunki innych osób poprzez użycie kamery aparatu. Jeśli to możliwe, należy unikać fotografowania osób trzecich w trakcie korzystania z aplikacji.

 • Chroń swoje dane do logowania oraz wykonuj regularną zmianę trudnego do odgadnięcia hasła.

 • Aktualizuj oprogramowanie. Korzystaj tylko z oprogramowania z legalnego źródła. Nie wykonuj Jailbreaking z zainfekowanym oprogramowaniem sytemowym. Stosuj oprogramowanie chroniące twoje urządzenie (antywirus, Firewall, anty spam itp.).

 • Każdy powinien również znać przysługujące mu prawa tak, by był w stanie skutecznie reagować na wszelkie naruszenia jego prywatności, w tym przypadki przetwarzania jego danych osobowych bez podstawy prawnej.

Zagadnieniem ochrony danych osobowych w urządzeniach przenośnych zajmowała się także Grupa Robocza Art. 29 - zachęcamy do zapoznania się z następującymi opiniami Grupy:

- Opinia 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych,

Opinia 2/2013 w sprawie aplikacji mobilnych


 

KALENDARZ WYDARZEŃ

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BRZEGU

W RAMACH VII OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

w roku szkolnym 2016/2017

INICJATYWA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 


 

 

 

Lp

DATA

WYDARZENIA

 

 

NAZWA WYDARZENIA

 

ORGANIZATOR

UWAGI/ KRÓTKI OPIS

 

1

pazdziernik

Zgłoszenie do programu

Konferencja oraz warsztaty programowe inaugurujące program „Twoje dane –Twoja sprawa.”

 

Dyrektor szkoły

GIODO

 


 

Poznanie zagdnień związanych  z ochroną danych osobowych  i obowiązującym prawem ochrony danych. Otrzymanie materiałów edukacyjnych.

 

2

 

 

listopad

Przekazanie informacji nauczycielom, podczas Rady Pedagogicznej.


 

 

Zamieszczenie na terenie szkoły plakatu

 informującego o przystąpieniu do projektu oraz informacji na tablicy tematycznej na korytarzu szkolnym na szkolnej stronie WWW.


 

Rozbudowanie programu wychowawczego o lekcje wprowadzające temat  ochrony danych osobowych.

 Przekazanie informacji uczniom podczas godziny z wychowawcą w oparciu o zebrane materiały i informacje zamieszczone na szkolnej stronie WWW.

 

 Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych i przedstawienie etapów realizacji projektu.


 

Prelekcja dla uczniów na temat ,,Cyberprzemocy i towarzyszącym temu zjawisku innych zagrożen pojawiających się w sieci''


 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących Ogólnopolskiego Dnia PrawDziecka  (20 listopada)


 

Przygotowanie tablicy informacyjnej w bibliotece szkolnej poświęconej Dniu Praw Człowieka / Praw dziecka

 


 


 

 

Koordynator projektu

 

 

Koordynator

Samorząd Szkolny


 


 


 


 


 

Nauczyciele


 


 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Koordynator

 

 

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Brzegu

 

 

 

 

Nauczyciele Wos-u

 

 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie nauczycielom informacji dotyczącej Projektu podczas Rady Pedagogicznej.

Przekazanie materiałów otrzymanych na szkoleniu – pakiet edukacyjny.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Prelekcja w dniu 18 listopada


 


 


 

Przygotowanie postera z informacjami dotyczącymi Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.


 

Wykorzystanie materiałów otrzymanych na konferencji oraz zamieszczonych na stronie GIODO.

Z udziałem uczniów przygotowanie materiałow do zamieszczenia na tablicy informacyjnej w bibliotece szkolnej.

3

grudzien - styczen

Przeprowadzenie lekcji dotyczącej Światowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia)


 


 


 

Lekcje w języku angielskim na temat ochrony danych osobowych. Dyskusja i scenki informacyjne, słownictwo.

 

Przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym poświęconej Międzynarodowemu Dniu Ochrony Danych Osobowych (28 stycznia)

Przygotowanie szkolnego Dnia OchronyDanych Osobowych


 


 

 Konkurs fotograficzny „Moje dane – moja sprawa” promujący treści zwiazane z ochroną danych osobowych.

 


 

Konkurs na zakładkę do książki , zawierajacą elemnty związane z ochroną danych osobowych .


 

Olimpiada wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

,,Moje dane – Moja sprawa''

Wychowawcy klas

Nauczyciele Wos –u


 


 


 

Nauczyciele języka angielskiego


 


 

Koordynator

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Koordynator

Samorząd Szkolny


 


 


 

Koło fotograficzne

Samorzad Szkolny

 

Nauczyciel biblioteki

Koordynator


 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Koordynator

Zapoznanie uczniów z zapisami w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,

Deklaracją Praw Człowieka ze szczególnym podkreśleniem Praw do prywatności.


 

Filmy edukacyjne ze strony GIODO.


 


 


 

Materiały edukacyjne ze strony GIODO


 


 


 

Materiały edukacyjne ze strony GIODO


 


 

 

Prezentacja prac uczniów na stronach szkoły i gazetkach szkolnych

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu

 

Prezentacja prac uczniów na stronach szkoły i gazetkach szkolnych

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu.

4

luty - marzec

Konkurs na logo „Chronie moje dane'' wykonane w dowolnym programie graficznym

 


 


 

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (8 lutego)

 


 


 

Konkurs promujący „Bezpieczeństwo w sieci”.

 

 

Nauczyciele informatyki

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki

Samorzad Szkolny

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki

Prezentacja prac uczniów na stronach szkoły i gazetkach szkolnych

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na logo „Chronie moje dane''

Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu według wcześniej zaplanowanego harmonogramu.

Zajęcia skierowane do uczniów oraz grup.

 

 

4

kwiecień

Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat wiedzy o ochronie danych osobowych

 

 

Ogolnopolski konkurs dla uczniów

Koordynator

Samorząd Szkolny

 

 

 

GIODO

Przeprowadzenie przez uczniów ankiety wśród rówieśników na temat świadomej ochrony danych osobowych. Zamieszczenie ankiety na szkolnej stronie.

 

5

maj

Zamieszczanie na stronie dokunentacji z przebiegu Projektu. Podsumowanie realizacji Programu w szkole.

 

Koordynator

Zamieszczenie cyklicznych działań dotyczących faz realizacji Projektu.

 

6

czerwiec

Sporządzenie raportu podsumowującego działania oparte na realizacji Projektu „Twoje Dane – Twoja sprawa”.

 


 


 


 

Seminarium podsumowujące realizację Projektu.

 

Koordynator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIODO

Koordynator

Podsumowanie działań i przedstawienie Radzie Pedagogicznej.

Dokonanie ewaluacji działań. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” i przesłanie do Giodo.


 

Uczestniczenie w seminarium podsumowującym realizację Programu w roku szkolny 2014/2015

 

 

Co powinien wiedzieć każdy uczeń:

 

! Każdy ma prawo do prywatności – zachowania w tajemnicy danych i informacji o sobie.

 

! Jeśli nie chcę, aby moje prywatne dane pojawiały się w Internecie, nie publikuję ich.

 

! Nikt nie jest anonimowy w sieci, a dane raz wrzucone do Internetu pozostają tam na zawsze.

 

! Nie udostępniam danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.

 

! Nie podaję swoich danych osobom poznanym w sieci.

 

! Prowadząc wideorozmowy zachowuję szczególną ostrożność.

 

! Szanuję innych i ich poglądy, a przede wszystkim nie obrażam, nie wyśmiewam.

 

! Każda aktywność w sieci zostawia ślad.

 

! To, co robię w sieci, wpływa na mój wizerunek w realnym życiu.

 

! Zanim cokolwiek zamieszczę – zastanawiam się, czy w przyszłości nie będę tego żałował.

 

! Nie odpowiadam na wiadomości od nieznanego nadawcy.

 

! Nie przesyłam dalej łańcuszków, bo wiem, że są nie tylko szkodliwe, ale też bardzo irytujące dla odbiorców.

 

! Pamiętam o skanowaniu nośników wymiennych i dbam, aby stosowane zabezpieczenia były aktualne.

 

! Nie godzę się na obrażanie ani zastraszanie, powiadamiam dorosłych o takich sytuacjach bez względu na to, czy dotyczą mnie czy innej osoby.

 

! Mądrze planuję swój czas spędzony przed komputerem, tak by nie zaniedbywać obowiązków, rodziny i znajomych.

 

! Ograniczam ilość udostępnianych danych, gdy rejestruję się lub korzystam z portalu. Podaję tylko te dane, które ułatwią moim znajomym kontakt ze mną.

 

! Nie udostępniam informacji o sobie nieznajomym w sieci. Gdy mam wątpliwości lub coś mnie niepokoi, zwracam się do dorosłego o pomoc.

 

! Stosuję bezpieczne hasła. Nie posługuję się jednym hasłem do wszystkich kont i nie udostępniam go innym osobom. Pamiętam o regularnej zmianie haseł.

 

! Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystam z Internetu, nie udostępniam więcej informacji o sobie niż jest to konieczne – chronię swoje dane osobowe, swoją prywatność i siebie.

 

! Nie udostępniam danych i wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody.

 

! Podaję tylko informacje niezbędne do skorzystania z określonej usługi.

 

! Jeśli nie mam ochoty opowiadać o sobie, tym bardziej nie podaję tych informacji w Internecie.

 

! Myślę dwa razy zanim zamieszczę cokolwiek, gdy mam wątpliwości – nie zamieszczam.

 

! Dokładnie wybieram zdjęcia, które zamierzam opublikować.

 

! Czytam regulamin portalu zanim założę na nim konto, a jeśli go nie rozumiem – proszę o wyjaśnienia dorosłych.

 

! Korzystam z ustawień prywatności i sam decyduję kto ma dostęp do publikowanych przeze mnie treści.

 

! Im mniej informacji udostępniam nieznajomym, tym lepiej.

 

! Czytam regulaminy, nie zgadzam się na nic w ciemno.

 

! Nie ściągam zbyt wielu aplikacji, rezygnuję z tych, których nie znam.

 

! Czytam komunikaty poprzedzające instalację gry czy aplikacji.

 

Zamkowy Turniej Poetycki z GIODO


 

TURNIEJ MŁODYCH POETÓW PODCZAS XXVII NAJAZDU POETÓW NA ZAMEK PIASTÓW ŚLASKICH.

25 listopada Zamek Piastów Śląskich przeżył XXVII Najazd Młodych Poetów. Sentencją poety Piotra Matywieckiego ,,Wiersz jest podaniem ręki drugiemu człowiekowi’’ nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu Joanna Gala-Wójcik - zainagurowała kolejną edycję Zamkowego Turnieju Poetyckiego żaków na Śląskim Wawelu. Licznie zgromadzona publiczność na sali, zachęcona przesłaniem sentencji podała sobie na powitanie dłonie. Organizatorami imprezy byli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, reprezentowany przez  Janusza Ireneusza Wójcika oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Imprezę sprawnie prowadzili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 - Daria Rogowska i Karol Czyżycki, przygotowani przez nauczycielki: Małgorzatę Guziak-Brodzińską oraz Joannę Galę-Wójcik. W imprezie wzięło udział 30 młodych autorów wierszy i blisko 300 osób na widowni. Uczestników imprezy zaszczycili swoją obecnością Wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy, reprezentujący Marszałka Andrzeja Bułę - głównego sponsora nagród w konkursie, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Brzegu Genowefa Prorok, reprezentująca Starostę  Macieja Stefańskiego, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Paweł Kozerski,
Dyrektor ZSZ nr 1 Łukasz Denys oraz przewodniczące nauczycielskich związków zawodowych: Alicja Chęcińska NSZZ "Solidarność" i Nadzieja Nawrocka ZNP.

Celem XXVII Najazdu Poetów jest rozbudzanie zainteresowań poezją wśród młodzieży oraz popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie talentów poetyckich oraz kultury żywego słowa. Myśli zapisane wierszem są świadectwem wrażliwości autora, próbą opisu rzeczywistości, a czasami balsamem dla duszy, dając nadzieję na lepsze ,,jutro’’. W akcie tworzenia utworu, a także podczas czytania - sięgając gwiazd jesteśmy bliżej ludzi.

Podczas Turnieju Poetyckiego wystąpiła ze swoją poezją uczennica ZSZ nr 1 w Brzegu Izabela Śpiewla ( otrzymała wyróżnienie na Turnieju) , która zainspirowana inicjatywą GIODO napisała wiersz związany z tą tematyką.;

WIADOMOŚĆ

Wysłano … Dostarczono... Odczytano...

Nadawca nieznany

Brak wspólnych znajomych

Niewinne cześć zaczyna rozmowę

Poznajmy się

Będę Twoim przyjacielem

Wysłano... Dostarczono... Odczytano...

Krotka odpowiedz, bez zastanowienia

A moze jakaś refleksje?

STOP

Pomyśl chwilę!

Chroń swoje dane !

Wysłano...Dostarczono...NIE ODCZYTANO !


 

SCENARIUSZ zAMKOWEGO TURNIEJU POETYCKIEGO


 

Karol  :Chciałbym również skorzystać dziś z okazji i podzielić się z Państwem informacją, że w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Zawodowych nr 1w Brzegu przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Twoje dane-Twoja sprawa;’Skuteczna ochrona danych realizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz  Rzecznika Praw Dziecka. Celem programu jest kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów związanych z tematyką ochrony danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności.. W związku z tym  uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Izabela Śpiewla , zainspirowana tą inicjatywą napisała wiersz zatytułowany ,,Wiadomość.’’ Prosimy na scenę Izabelę Śpiewlę.

 


Regulamin