Szkolny FitClubOd września w naszej szkole działa Szkolny Fit Club. Opiekunami koła są pani Teresa Chudzińska i pani Beata Lewińska. Zapraszamy chętnych do współpracy. Czekamy na Wasze propozycje, pomysły służące rozwojowi tej inicjatywy. Obiecujemy pomoc w ich realizacji:)

Polskie społeczeństwo cechuje niska aktywność fizyczna. Można szacować, że zaledwie około 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia różne formy ruchu, których rodzaj i intensywność obciążeń wysiłkowych zaspokaja podstawowe potrzeby fizjologiczne organizmu. Zatem wspólnie zadbajmy o zdrowie!

 

NASZA MISJA

Naszą misją jest zapewnienie młodzieży szkolnej lepszego komfortu życia, dobrego samopoczucia, zdrowia i witalności każdego dnia. Chcemy inspirować i motywować, a jednocześnie wspierać w codziennym dążeniu do poprawy swojego stanu zdrowia.


 

BĄDZ HAPPY! - BĄDZ FIT!

CELE KLUBU

Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości

życia uczniów przez:

 1. stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji oraz wiedzy na temat zdrowego stylu życia, a także zachęcanie do podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych;

 2. kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki;

 3. zwiększenie sprawności i wydolności fizycznej oraz poprawa kondycji psychicznej;

 4. przeciwdziałanie rozpowszechnieniu zaburzeń psychosomatycznych, otyłości, chorób układu ruchu, krążenia oraz patologii społecznej wśród młodzieży;

 5. wprowadzanie atrakcyjnych formy motywowania młodzieży do zwiększenia aktywności fizycznej;

 6. spotkania z ciekawymi osobami związanymi z kulturą fizyczną i sportem oraz propagującymi zachowania prozdrowotne;

 7. konkursy szkolne z atrakcyjnymi nagrodami;

 8. współpraca z lokalnymi instytucjami promującymi zdrowy styl życia.

Dlaczego powstał Szkolny Fit Club?

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w każdym wieku, ponieważ:

 • jest korzystną przeciwwagą dla obciążenia pracą umysłową, nadmiarem stresów lub jednostronnym wysiłkiem fizycznym;

 • zapobiega występowaniu zaburzeń i chorób układu ruchu, otyłości; zmniejsza ryzyko rozwoju chorób na tle miażdżycy i stanów je poprzedzających;

 • odgrywa ważną rolę w zapobieganiu patologii społecznej, zwłaszcza wśród młodzieży;

 • jest ważnym elementem terapii różnych chorób i pomaga osobom niepełnosprawnym w powrocie do normalnego życia;

 • może być źródłem sukcesów, radości, sprzyja umiejętności współpracy i odpowiedzialności.

Plan pracy klubu

 • Konkurs Jestem Fit- nagroda to sportowa, profesjonalna sesja zdjęciowa dla osoby mającej najwyższą frekwencję na zajęciach wychowania fizycznego.

 • Konkurs na logo Szkolnego Fit Clubu.

 • Konkurs Mój zdrowy i piękny uśmiech- Dzień Uśmiechu.

 • Zajęcia z profesjonalną instruktorką fitnessu - Narodowy Dzień Sportu.

 • Udział w kampanii Uwaga. Nadwaga!

 • Spotkanie z ciekawym sportowcem.