„Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" 

Powiat Brzeski

realizuje w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 projekt pn.


 

Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic 4 szkół ponadgimnazjalnych realizujących w Powiecie Brzeskim kształcenie zawodowe, tj. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych Brzegu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Celem głównych projektu jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji przez 469 uczniów i uczennic biorących udział w projekcie.

Brak wystarczających środków finansowych jest dla szkół problemem uniemożliwiającym realizowanie kształcenia zawodowego praktycznego u pracodawców, wdrożenia nowych, innowacyjnych form kształcenia, a także tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Projekt jest odpowiedzią na tak zdiagnozowany problem.

W ramach projektu uczniowie i uczennice realizować będą staże zawodowe u pracodawców, uzyskają dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych. Ponadto w szkołach zostaną utworzone/doposażone pracownie, które odzwierciedlać będą naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Uczniowie i uczennice uczestniczyć będą również w zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym, które wpłyną na zwiększenie świadomości młodzieży co do możliwych kierunków rozwoju zawodowego i dostosowania ich oczekiwań do zapotrzebowania pracodawców.

 

Wartość projektu: 2 330 866,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 981 236,10 zł Dofinansowanie z budżetu państwa: 116 543,30 zł

Wkład własny Powiatu Brzeskiego: 233 086,60 zł

Projekt jest realizowany od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

 


 

Harmonogram spotkań:

 

                                                               - Doradztwo zawodowe

                                                               - Kurs barmański

                                                               - Kurs SEP

                                                               - Kurs spawacza

                                                               - Kurs na wózki widłowe