PODZIĘKOWANIE


  1. 07.06.2017 07:28


Pani Magdalena KŁODA Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej zlożyłana na ręce Pana Dyrektora Łukasza Denysa podziękowanie za okazaną pomoc

image