Nowoczesne formy rekreacji


  1. 20.04.2017 22:19


W kwietniu w naszej szkole z inicjatywy pani Małgorzaty Lityńskiej gościliśmy dr. Piotra Kunysza, przedstawiciela Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  Pełnomocnika Rektora ds. Sportu Wyczynowego i wykładowcy w katedrze rekreacji. Dr Kunysz jest uznanym w Polsce propagatorem snowboardingu i kitesurfingu i między innymi właśnie tych sportów dotyczyła jego prezentacja zatytułowana Nowoczesne i bezpieczne formy rekreacji. Nasi uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, że z pozoru zbyt ekstremalne lub odległe sporty tak naprawdę leżą w zasięgu ich ręki. Dr Kunysz z pasją i znawstwem opowiadał o sportach leżących w zakresie jego specjalizacji, a także prezentował konieczny do ich uprawiania sprzęt, który cieszył się dużym zainteresowaniem pośród uczniów. Oprócz tego prezentował także aktualną ofertę dydaktyczną wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, która zawiera w sobie także kierunek Turystyka i Rekreacja. Dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich o profilu technik hotelarz i technik obsługi turystycznej takie studia stanowią jedną z możliwych ścieżek kariery po ukończeniu szkoły, co czyniło spotkanie tym bardziej dla nich wartościowym.

Nie była to pierwsza wizyta dr. Kunysza w naszej szkole, a zważywszy na wysokie zainteresowanie pośród uczniów mamy także nadzieję, że będzie nas on odwiedzał również w przyszłości.

imageimage