NauczycielePRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Język polski:

Małgorzata Guziak-Brodzińska

Maria Kowalczyk

Beata Lewińska

Elżbieta Mykicka

 

Język angielski, język angielski zawodowy:

Małgorzata Ambroziak

Małgorzata Bogdał-Flaga

Teresa Chudzińska

Joanna Gala-Wójcik

Katarzyna Joniec

Maria Kowalczyk

 

Język niemiecki:

Joanna Gala-Wójcik

Małgorzata Kukurowska

Joanna Łyczkowska

 

Matematyka:

Monika Kudra

Małgorzata Konstańciuk

Beata Krawczyk

 

Historia i historia i społeczeństwo:

Lucyna Górska

Bronisław Szubelak

 

Biologia:

Anna Rogula

 

Chemia:

Anna Rogula

 

Fizyka:

Antoni Haraburda

 

Geografia, geografia turystyczna:

Małgorzata Lityńska

 

Wiedza o kulturze:

Lucyna Górska

 

Wiedza o społeczeństwie:

Lucyna Górska

Małgorzata Lityńska

 

Podstawy przedsiębiorczości:

Bożena Mudry

 

Informatyka:

Antoni Haraburda

Mirosław Czoppa

Tomasz Horyń

 

Wychowanie fizyczne:

Krzysztof Leroch

Beata Lewińska

Halina Chabasiewicz-Borissow

Mariusz Świtoń

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Jan Kowalczyk

 

Religia:

Tomasz Wypych

ks. Bartosz Świątkowski

 

Etyka:

Mykicka Elżbieta

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

Joanna Mazur-Iżewska

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 

Technik mechanik:

Marek Bieńko

 

Technik elektryk

Robert Duda

Tomasz Horyń

Jerzy Pietkiewicz

Stanisław Reszka

 

Technik handlowiec:

Wioletta Frankiewicz

Renata Listowska

 

Technik technologii żywności:

Martyna Janas

 

 

Technik hotelarstwa:

Wioletta Frankiewicz

Martyna Janas

Joanna Łyczkowska

Anna Żukowska

 

 

Technik obsługi turystycznej:

Mirosław Czoppa

Wioletta Frankiewicz

Joanna Łyczkowska

Anna Żukowska

 

Technik informatyk:

Mirosław Czoppa

Beata Dylak

Arleta Janik

Marek Miarczyński

Jerzy Pietkiewicz

Marek Pruciak

Marek Uryga-Pieklik