DyrekcjaZespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie

 Technikum nr 1

 


 

Dyrektor
mgr inż. Łukasz DenysWicedyrektor
mgr inż. Bożena Mudry


Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Anna Żukowska