DreamsparkDreamSpark Premium program przedsiębiorstwa Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych. Dla przedsiębiorstwa Microsoft jest to jedna z form popularyzacji własnego oprogramowania w społecznościach akademickich oraz forma pomocy w nauczeniu się technologii Microsoft.

 

 


 

Uczniowie, którzy chcą mieć dostęp do platformy w klasach, powinni dostarczyć adresy e-mail w pliku tekstowym (jednym na klasę) p. Beacie Dylak