Biblioteka 

Biblioteka jest czynna:

Poniedziałek  –  Piątek 8.0015.00

 


 

nauczyciele – bibliotekarze:

mgr Dorota Witoszyńska


"Kto czyta - żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany"
                                                       Józef Czechowicz


 

Szkoła posiada bibliotekę, która jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, służącą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych. Biblioteka szkolna posiada ok. 22 tysięcy dokumentów piśmienniczych i niepiśmienniczych . Wśród nich znajdują się pozycje z literatury pięknej (w tym lektury), książki naukowe związane z kierunkami kształcenia zawodowego i popularnonaukowe. Liczba książek zwiększa się w miarę możliwości finansowych oraz potrzeb czytelników.

 

 

Regulamin biblioteki