Harmonogram współpracyHARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROPONOWANYCH W RAMACH

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY”

I Konkursy, turnieje, wydarzenia, imprezy kulturalno – wychowawcze,

Lp.

Nazwa konkursu, turnieju, wydarzeń, imprezy kulturalno - wychowawcze

Termin

Osoby odpowiedzialne/

organizator

Tel. kontaktowy

Uwagi

1.

„Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich”

Konkurs poetycki dla młodzieży gimnazjalnej

i ponadgimnazjalnej .

 

listopad

2016

M. Guziak – Brodzińska,

J. Gala –Wójcik

D.Witoszyńska

 

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba odpowiedzialna

2.

Konkurs ortograficzny dla gimnazjalistów „Ortomistrz” .

 

listopad/ grudzień

2016

B. Lewińska

M. Kowalczyk

 

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba odpowiedzialna

3.

Konkurs dla gimnazjalistów „Mistrz ortografii języka angielskiego” .

luty/marzec 2017

M. Bogdał – Flaga,

M. Ambroziak

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba odpowiedzialna

4.

Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół gimnazjalnych „ Brzeg niezwykli ludzie , niezwykłe miejsca ”

styczeń/luty

2017

M. Lityńska

B. Dylak

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba odpowiedzialna

5.

„Konkurs Wiedzy o Krajach Anglosaskich” .

marzec

2017

M. Kowalczyk

T.Chudzińska

 

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba odpowiedzialna

6.

„Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych” .

luty/marzec

2017

J. Gala-Wójcik,

M.Kukurowska

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba

odpowiedzialna

7.

Gra terenowa .

Od marca do maja 2017

W. Frankiewicz

J.Łyczkowska

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba odpowiedzialna

8.

„Dzień Papieski na Zamku Piastów Śląskich” .

 

kwiecień 2017

D. Witoszyńska,

A. Rogula,

J.Gala - Wójcik

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba odpowiedzialna

9.

 

„Dzień Technika”

01.06.2017

Zespół ds. promocji

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba odpowiedzialna

10.

„Turniej piłki nożnej chłopców na Orliku ” .

czerwiec

2017

M. Świtoń

 

Szczegółowe informacje dostarczy osoba odpowiedzialna

 

 

II Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze

 

 

Lp.

Nazwa zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych

Liczebność grupy

Termin/czas trwania

Osoba odpowiedzialna

Kontakt

Uwagi

1.

Idiomy angielskie na wesoło – lekcja z języka angielskiego .

Geografia po angielsku - – lekcja z języka angielskiego .

ok.15 uczniów, kl. I i II

Środa

4 lekcja/

1 godz. lekcyjna *

M. Kowalczyk

 

 

2.

Podróże po naturze – lekcja z biologii .

ok.15 uczniów

Poniedziałek

5 lekcja /

1 godz. lekcyjna *

A. Rogula

 

 

3.

Rozwijanie wyobraźni i myślenia logicznego – lekcja z matematyki .

 

ok.15 uczniów

Wtorek

8 lekcja/

1 godz.

lekcyjna *

M. Kudra

M. Konstańciuk

 

 

 

4.

„Rozwój umiejętności interpersonalnych” – zajęcia psychologiczno-pedagogiczne z elementami arteterapii. Gry i zabawy chusta Klanzy

Do 15 uczniów

Do uzgodnienia/

2 godz. lekcyjne *

D. Witoszyńska

 

 

 

 

 

5.

„Zaskakujące doświadczenia z fizyki ” – lekcja z fizyki .

ok.15 uczniów

 

Wtorek

4 lekcja/

1 godz.

lekcyjna *

A . Haraburda

 

 

 

6.

Lekcja pokazowa w gimnazjum

z j. angielskiego „ Człowiek i jego otoczenie ”

 

ok.15 uczniów

 

Marzec/

Kwiecień 2017

 

M. Bogdał – Flaga

T.Chudzińska

 

 

 

 

7.

Lekcja pokazowa w gimnazjum

z j. niemieckiego „ Formy spędzania wolnego czasu”

ok.15 uczniów

 

Do uzgodnienia/

1 godz. lekcyjna *

J. Gala –Wójcik

J.Łyczkowska

 

 

 

 

 


 

* - proszę umawiać się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za zajęcia.

Koordynator współpracy : mgr Małgorzata Konstańciuk

Kontakt : adres e- mail : m.konstans@gazeta.pl

Gimnazja partnerskie :

  • Publiczne Gimnazjum nr 1 - Brzeg , ul.Oławska 2

  • Publiczne Gimnazjum nr 3 - Brzeg , ul. Bohaterów Monte Cassino 14

  • Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - Brzeg , ul. Lompy 1

  • Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olszance - Olszanka 94 , 49 – 332 Olszanka

  • Gimnazjum w Łosiowie - 49- 330 Łosiów , ul .Słowackiego 7

  • Publiczne Gimnazjum w Kościerzycach - Kościerzyce 31 , 49-314 Pisarzowice