Samorząd uczniowski 

Samorząd uczniowski

 

Skład samorządu:

Przewodniczący Grzegorz Godzik
Z-ca Przewodniczącego Michał Kargul
Sekretarz Sebastian Nowak

 


 

Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany i przyjęty na posiedzeniu w dniu 21.09.2016 roku.

 

 

  1. Samorząd Szkolny przyjął realizację w roku szkolnym 2015/2016

następujących imprez:

- Dzień Chłopca – 30.09.2016

- Święto Edukacji Narodowej – 13.10.2016

- Mikołajki (impreza wspólna z Mam Talent) – 06.12.2016

- Walentynki – 14.02.2017

- Dzień Kobiet – 08.03.2017

- Dzień Wiosny (impreza wspólna z Dniem Otwartym Szkoły) –

21.03.2017

- Dzień Technika – Samorząd szkolny jest współorganizatorem imprezy –

01.06.2017

- Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – samorząd koordynuje przygotowania i przeprowadzenie uroczystości.

 

  1. Przeprowadzić wybory Rzecznika Praw Ucznia – termin IX/X 2016 roku.

 

  1. Przeprowadzić wybory do Młodzieżowej Rady Miasta (termin przeprowadzenia wyborów jest uzależniony od ustaleń Miejskiej Komisji Wyborczej).

 

  1. Współpracować z dyrekcją szkoły, nauczycielami i pracownikami szkoły w utrzymaniu porządku i czystości w szkole, przeciwdziałać wszelkim aktom wandalizmu.

 

  1. Podjąć działania mające zwiększyć bezpieczeństwo w szkole, a w szczególności reagować na wszelkie działania mające związek z dystrybucją narkotyków i środków odurzających, wnoszeniem i spożywaniem na terenie szkoły alkoholu – w takiej sytuacji informować natychmiast odpowiednie osoby – dyrekcję, pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli lub pracowników szkoły.

 

  1. Dbać o życzliwą atmosferę w szkole, w szczególności służyć opieką i pomocą uczniom klas pierwszych, aby szybko zaaklimatyzowali się w nowej społeczności szkolnej

 

  1. Opracować projekt edukacyjny „Ja – absolwent „Słowiańskiej”, którego celem będzie pokazanie obecnym uczniom naszej szkoły jakie mają perspektywy pracy, dalszej edukacji i rozwijania własnych zamiłowań i zainteresowań po ukończeniu szkoły. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną spotkania z absolwentami naszej szkoły, którzy odnieśli sukces zawodowy i realizują się w działalności na rzecz środowiska lokalnego. Termin rozpoczęcia projektu planowany jest na II semestr roku szkolnego 2016/2017.

 

  1. Dbać o mienie szkoły, angażować się w życie społeczności szkolnej.

 

Grzegorz Godzik – przewodniczący

Michał Kargul – z-ca

Sebastian Nowak - sekretarz