Koła zainteresowańKlub wolontariusza – W.Frankiewicz

 

Szkolne koło PTSM - W.Frankiewicz

 

Koło informatyczne - A.Janik

 

Koło przyrodnicze - A.Rogula

 

Koło artystyczne -  D.Witoszyńska